1.4539  (UNS N08904 – 904L-SS2562)

Med 1.4539 (UNS N08904 – 904L-SS2562) får du ett höglegerat, syrafast och rostfritt stål utvecklat för att stå emot korrosion i svavelsyra. Stålet är mycket användbart som detaljer i marina miljöer, kemisk industri och läkemedelsindustri.

Stålsorten 1.4539 (även benämnt UNS N08904 , 904L och SS2562) är ett höglegerat austenitiskt rostfritt stål med mycket goda korrosionsegenskaper. Stålet är utvecklat för att stå emot korrosion i utspädd svavelsyra och passar perfekt att använda till detaljer som vistas i svåra korrosiva miljöer som t.ex. svavelsyratankar. Det är kombinationen av höga halter med krom, nickel, molybden och koppar som ger stålet den goda härdigheten mot allmän korrosion. Stålet har även god härdighet mot spaltkorrosion, punktfrätning, spänningskorrosion och interkristallin korrosion.

Några vanliga användningsområden för 1.4539 är:

  • marina miljöer
  • kemisk industri
  • läkemedelsindustri
  • livsmedelsindustri

God formbarhet och svetsbarhet
1.4539 är svetsbart men känsligt för varmsprickor. När det ska svetsas bör du följa särskilda svetsrekommendationer från Avesta Welding. Stålet kan både kall- och varmbearbetas, men bara härdas genom kallbearbetning. 1.4539 är svårt att maskinbearbeta och tenderar att bearbetningshårdna, men med rätt verktyg och data för stålet kan du få ett tillfredsställande maskinbearbetningsresultat.

Vi erbjuder stålsort 1.4539 i följande profiler

Stålsort 1.4539 finns för maskinbearbetad rundstång i dimensionerna 10 – 150 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.

Produktblad för stålsort 1.4539

För dig som vill ha ytterligare information kring stålsortens egenskaper, bearbetning och svetsning:

Ladda ner produktblad för 1.4539 (UNS N08904 – 904L-SS2562) (pdf) >>