1.4410 (UNS S32750 – F53 – 2507)

Med 1.4410 (UNS S32750 – F53 – 2507) får du ett super duplext rostfritt stål som har extremt hög härdighet mot olika typer av korrosion. Den har god svetsbarhet och kan svetsas med flera metoder. Stålet används bland annat till propelleraxlar, pumpdetaljer och kolvstänger.

Stålsorten 1.4410 ( även benämnt UNS S32750, F53 och 2507) är ett rostfritt super duplexstål karakteriserat av högre halter av krom, molybden och nickel än standard duplex stål, vilket resulterar i ökat korrosionsmotstånd. Dessa stål har utvecklats för applikationer i miljöer med aggressiva klorider. Tack vare den duplexa strukturen har stålet hög mekanisk hållfasthet och låg värmeutvidgning.

Några vanliga användningsområden för 1.4410 är:

  • propeller- och pumpaxlar
  • pump- och ventildetaljer
  • olje- och gasindustrin
  • havsvattensystem
  • pappers- och massaindustri
  • kemisk industri

God svetsbarhet
Den har god svetsbarhet och kan svetsas med de flesta svetsmetoder för rostfria stål. Vid svetsning ska du använda tillsatsmaterial ISO 25 9 4 NL eller liknande för att svetsgodsets egenskaper ska vara så lika grundmaterialet som möjligt. Stålet går att både kall- och varmforma. Stålet är svårare att maskinbearbeta än vanliga austenitiska stål. Vid skärande bearbetning bör du använda dig av snabbverktygsstål.

Certifikat
Verket har certifikat som godkänd materialtillverkare från DNV och ABS för denna stålsort. 1.4410 är dessutom en godkänd stålsort enligt NACE MR0175 som är amerikansk standard inom olje- och gasindustrin.

Vi erbjuder stålsort 1.4410 i följande profiler

Stålsort 1.4410 finns för maskinbearbetad rundstång i dimensionerna 20 – 200 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.

Produktblad för stålsort 1.4410

För dig som vill ha ytterligare information kring stålsortens egenskaper, bearbetning och svetsning:

Ladda ner produktblad för 1.4410 (UNS S32750 – F53 – 2507) (pdf) >>