1.4057 ( ≈ ASTM 431 – SS2321)

Med 1.4057 ( ≈ ASTM 431 – SS2321) får du ett hållfast rostfritt stål som är motståndskraftigt mot starka oxiderande syror. Stålet har god skärbarhet och används bland annat till axlar, spindlar, kolvstänger, muttrar och bultar. 1.4057 är svetsbart.

Stålsorten 1.4057 ( även benämnt  ≈ ASTM 431 och SS2321) är ett martensitiskt höghållfast rostfritt stål  med god skärbarhet. Stålet passar bra för dig som tillverkar korrosionsbeständiga detaljer genom skärande bearbetning, och där stålet måste vara extra motståndskraftigt mot starka oxiderande syror som t.ex. salpetersyra. Stålet är magnetiskt och i seghärdat tillstånd.

Några vanliga användningsområden för 1.4057 är:

  • pump- och ventildetaljer
  • axlar
  • spindlar
  • kolvstänger
  • armaturer
  • omrörare
  • muttrar
  • bultar

Svetsbart och lätt att maskinbearbeta
1.4057 går att svetsa och ska svetsas med arteget material. Skärbarheten hos 1.4057 är bättre än skärbarheten för vanliga och höglegerade austenitiska rostfria stål. Värmebehandlingstillstånd för stålet är QT 800 och det bör varmbearbetas i ett temperaturintervall mellan 1100 – 800°C. Stålet ska kylas långsamt efter varmformning.

Certifikat
Verket har certifikat som godkänd materialtillverkare från ABS, BV, DNV, GL samt Lloyd’s för denna stålsort.

Vi erbjuder stålsort 1.4057 i följande profiler

Stålsort 1.4057 finns för maskinbearbetad rundstång i dimensionerna 16 – 170 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.

Produktblad för stålsort 1.4057

För dig som vill ha ytterligare information kring stålsortens egenskaper, bearbetning och svetsning:

Ladda ner produktblad för 1.4057 ( ≈ ASTM 431 – SS2321)  (pdf) >>