1.4362 (UNS S32304 – F68 – 2304)

Med 1.4362 (UNS S32304 – F68 – 2304) får du ett lean duplext rostfritt stål som har hög härdighet mot olika typer av korrosion. Den har god svetsbarhet och kan svetsas med flera metoder. Stålet används bland annat till axlar, pump- och ventildetaljer och armering.

Stålsorten 1.4362 ( även benämnd UNS S32304, F68 och 2304) är ett ferrit-austenitiskt duplext rostfritt stål med en lägre molybdenhalt (lean duplex) vars duplexa struktur innehållande likvärdiga mängder av ferrit och austenit, kan erbjuda en tillräcklig korrosionshärdighet mot punkt- och allmän korrosion, en mycket god härdighet mot spänningskorrosion tillsammans med höga mekaniska egenskaper och seghet.

Några vanliga användningsområden för 1.4362 är:

  • axlar
  • pump- och ventildetaljer
  • tryckkärl
  • avsaltningsanläggningar
  • tankar
  • bult och mutter
  • rördelar
  • omrörare
  • armering

God svetsbarhet
Den har god svetsbarhet och kan svetsas med de flesta svetsmetoder för austenitiska rostfria stål. Vid svetsning skall överlegerat tillsatsmaterial med Ni eller Ni-Mo användas. Stålet går att både kall- och varmforma. Stålet är svårare att maskinbearbeta än vanliga austenitiska stål.

Certifikat
Verket har certifikat som godkänd materialtillverkare från DNV-GL och Lloyds för denna stålsort. 1.4362 är dessutom godkänd stålsort av Cares samt Kontrollrådet för armering.

Vi erbjuder stålsort 1.4362 i följande profiler

Stålsort 1.4362 finns som armeringsstång i dimensionerna 6 – 32 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.