1.4021 (ASTM 420 – SS2303)

Med 1.4021 (ASTM 420 – SS2303) får du ett rostfritt och härdbart stål som har hög hållfasthet och god korrosionshärdighet. Stålet har god skärbarhet och passar bra för bland annat axlar, spindlar, pumpdetaljer och muttrar.

Stålsorten 1.4021 (även benämnt ASTM 420 och SS2303) är ett höghållfast martensitiskt rostfritt stål med goda korrosionsegenskaper. Stålet är skärbart och passar bra för dig som tillverkar detaljer som ska ha god beständighet mot t.ex. luft, ånga, sötvatten, vissa alkaliska lösningar och andra svaga kemikalier. Det ska inte användas i marina eller klorida miljöer. Stålet är magnetiskt och seghärdat.

Några typiska användningsområden för 1.4021 är:

  • pump- och ventildetaljer
  • axlar
  • spindlar
  • kolvstänger
  • armaturer
  • omrörare
  • bultar
  • muttrar

Svetsbart stål för skärande bearbetning
1.4021 går att svetsa och ska svetsas med arteget material. Stålet har bättre skärbarhet än vanliga höglegerade austenitiska rostfria stål. Värmebehandlingstillståndet för 1.4021 är QT 700 och bör varmbearbetas i ett temperaturintervall mellan 1100 – 800°C. Stålet ska kylas långsamt efter varmformning.

Vi erbjuder stålsort 1.4021 i följande profiler

Stålsort 1.4021 finns för maskinbearbetad rundstång i dimensionerna 16 – 160 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.

Produktblad för stålsort 1.4021

För dig som vill ha ytterligare information kring stålsortens egenskaper, bearbetning och svetsning:

Ladda ner produktblad för 1.4021(ASTM 420 – SS2303) (pdf) >>