Kvalitets- & miljöpolicy

  • Valbruna Nordic, ”The House of Stainless Bar” är Nordens största lager av rostfria långa produkter. Verksamheten som leverantör ska tillfredsställa våra kunders och övriga intressenters behov, krav och förväntningar på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt och med en ständigt förbättrad kvalitets- och miljöprestanda.
  • Varje erbjudande och affärsavslut skall kunna fullföljas så att vi tillfredsställer kundens krav.
  • Vi ska uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga bindande verksamhetskrav.
  • Kunskap, medvetenhet och delaktighet gällande kvalitets- och miljöfrågor ska finnas hos samtliga våra anställda.
  • Vi ska hålla en kontinuerlig dialog med våra leverantörer angående kvalitets- och miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Effektivisering av våra transporter och logistiska flöden, samt val av transportmedel är viktiga delar i vårt miljöskyddsarbete.

/ 2019-03-19  Renato Faggian, VD