Kvalitet & kunskap

Kvalitet och kunskap handlar inte bara om material

Vårt serviceåtagande handlar inte bara om att leverera rostfritt stål. Det är som alltid även en fråga om kvalitet kring allt som har med leverans att göra. Från första kontakten till att material finns på plats hos kund.

Vårt serviceåtagande handlar inte bara om att leverera rostfritt stål. Det är som alltid även en fråga om kvalitet kring allt som har med leverans att göra. Från första kontakten till att material finns på plats hos dig. Vi har en grundläggande kvalitets- och miljöpolicy. Ett citat från denna policy vill vi lyfta fram lite extra:

”Varje leverans ska hålla vad vi lovar i alla avseenden”

Vår målsättning är att leverera på utlovad tid och vi accepterar inga fel i samband med leverans. Självklart är vi också kvalitets- och miljöcertifierade enligt: SS EN ISO 9001: 2015 och SS EN ISO 14001: 2015.