GDPR

Personuppgifter

Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter kontaktförfrågan till oss (telefon 054-144500 eller mail@valbrunanordic.se).