1.4462 (UNS S31803/ S32205 – F51 – SS2377)

Med 1.4462 (UNS S31803/ S32205 – F51 – SS2377) får du ett syrafast rostfritt duplexstål som har mycket god härdighet mot olika typer av korrosion. Det har god svetsbarhet och kan svetsas med flera metoder. Stålet används bland annat till propelleraxlar, pumpdetaljer och kolvstänger.

Stålsorten 1.4462 (även benämnt UNS S31803/ S32205, F51 och SS2377) är  ett rostfritt syrafast duplexstål med hög hållfasthet och extremt goda korrosionsegenskaper. På grund av stålets duplexstruktur (austenit-ferritiskt) och höga halt av krom och molybden har det hög härdighet mot punktfrätning, spaltkorrosion, allmänkorrosion, utmattningskorrosion och spänningskorrosion. Det har även hög energiabsorption och låg värmeutvidgning.

Några vanliga användningsområden för 1.4462 är:

  • propeller- och pumpaxlar
  • pump- och ventildetaljer
  • kolvstänger
  • spindlar
  • omrörare
  • bultar
  • muttrar

God svetsbarhet
1.4462 har god svetsbarhet och kan svetsas med de flesta svetsmetoder för rostfria stål, t.ex. metallbågssvetsning, TIG- och MIG skyddsgassvetsning, rörelektrodsvetsning, plasmabågsvetsning och pulverbågsvetsning. När du svetsar ska du använda Avesta Welding 2205 eller liknande som tillsatsmaterial. Stålet går att både kall- och varmforma. Stålet är svårare att maskinbearbeta än vanliga austenitiska stål. Vid skärande bearbetning bör du använda dig av snabbverktygsstål.

Certifikat
Verket har certifikat som godkänd materialtillverkare från ABS, BV, DNV, GL, Lloyd’s samt RINA för denna stålsort. 1.4462 är dessutom en godkänd stålsort enligt NACE MR0175 som är amerikansk standard inom olja- och gasindustrin.

Vi erbjuder stålsort 1.4462 i följande profiler

Stålsort 1.4462 finns för maskinbearbetad rundstång i dimensionerna 12 – 280 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.

Produktblad för stålsort 1.4462

För dig som vill ha ytterligare information kring stålsortens egenskaper, bearbetning och svetsning:

Ladda ner produktblad för 1.4462 (UNS S31803/ S32205 – F51 – SS2377) (pdf) >>