1.4547 (UNS S31254 – 254SMO®* – SS2378)

Med 1.4547 (UNS S31254 – 254SMO®* – SS2378) får du ett höglegerat rostfritt stål med enastående korrosionsegenskaper. Stålet är utformat för att användas i miljöer med halogenider som t.ex. havsvatten. Några vanliga användningsområden är off shore, i marina miljöer och inom kemisk industri.

1.4547 (även benämnt UNS S31254 , 254SMO®* och SS2378) är ett höglegerat austenitiskt rostfritt stål med exceptionell korrosionshärdighet. Stålet är utvecklat för att användas i halogenidhaltiga miljöer som t.ex. havsvatten, saltsyra och svavelsyra som är förorenat med klorid. Jämfört med vanliga rostfria stål har 1.4547 en överlägsen beständighet mot allmän korrosion, särskilt i syror som innehåller halogenider. Det har ett högt legeringsinnehåll som gör det extra motståndskraftigt mot punktfrätning och spaltkorrosion. Stålet har också mycket bra härdighet mot spänningskorrosion.

Några vanliga användningsområden för 1.4547 är:

  • off shore
  • marina miljöer
  • kemisk industri
  • läkemedelsindustri
  • livsmedelsindustri

God formbarhet och svetsbarhet
1.4547 har god svetsbarhet och svetsas enligt traditionella metoder för austenitiska rostfria stål. Det är något känsligt för varmsprickor och ska svetsas med låg värmetillförsel. Som tillsatsmaterial bör du använda Avesta Welding P12 eller P16 eftersom det ger en svets med härdighet mot punktfrätning. Stålet kan både varm- och kallformas. På grund av att stålet har högre hållfasthet och legeringsinnehåll är stålet svårt att maskinbearbeta.

Vi erbjuder stålsort 1.4547 i följande profiler

Stålsort 1.4547 finns för maskinbearbetad rundstång i dimensionerna 10 – 320 mm.

Är det något du saknar eller undrar över kan du alltid kontakta oss för att diskutera dina behov.

Produktblad för stålsort 1.4547

För dig som vill ha ytterligare information kring stålsortens egenskaper, bearbetning och svetsning:

Download product datasheet 1.4547 (UNS S31254 – 254 SMO®*) (pdf) >>

*254SMO är ett registrerat varumärke tillhörande Outokumpu Oyj.