Acciaierie Valbruna S.p.A. har fått sitt kvalitetssystem godkänt enligt Standard KTA 1401 av Areva. Det är för tysk kärnkraft.

Standard KTA 1401 är ”General Requirements for the Quality Assurance towards the German nuclear power plant operators”. KTA står för Kerntechnischer Ausschuss. Kärnkraftsoperatörerna är EnBW […]