Internutbildning hos Acciaierie Valbruna S.p.A.

Allan Kristensen Valbruna Nordic, Kolding, Maria Eriksson och Veronica Nilsson Valbruna Nordic, Karlstad har deltagit på en tredagars utbildning i Italien. Utbildningen har bl a varit om säljavdelningar, produkter, produktområden, stålsorter, produktion, produktionsplanering, materialprovning och metallurgi. Även kollegor enligt nedan deltog på utbildningen:
– Roberto Herrera – Valbruna Iberica.
– Laura Sanchez – Valbruna Iberica
– Mandy Garcia – Valbruna Iberica
– Geoffrey Van Der Westhuizen – Valbruna South Africa
– Desmond – Valbruna South Africa
– Katrine Nielsen – Inox Staal
– Rene Hildbbrandt Schmidt – Inox Staal

Publicerad:

31 maj, 2017

Senast uppdaterad:

1 juni, 2017